Mistral

Ubezpieczenia i Turystyka

ul Sarańska 6H
98-200 Sieradz
tel. (43)827-46-40, (43)826-04-44, (43)822-44-88

O firmie


BIURO PODRÓŻY „MISTRAL” powstało w 2000 roku.

- Działalność prowadzimy na podstawie Zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów
turystyki i pośredników turystycznych Nr 121
- Posiadamy ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną
przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w PZU S.A.


Proponujemy :

- turystykę indywidualną największych touroperatorów,
- organizowanie wyjazdów integracyjnych, służbowych, szkoleń,
- wczasy rodzinne na terenie Polski, w Europie i na Świecie,
- obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży,
- rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych, autobusowych i promowych,
- wynajem mieszkań, domów i hoteli na całym świecie,
- wynajem autokarów,
- organizowanie imprez na zamówienie-wieczory okolicznościowe, zjazdy, konferencje, szkolenia
- ubezpieczenia


Gwarantujemy:

- wybranie optymalnego wariantu podróży (ceny i połączenia)
- realizację każdej sprawy na Państwa indywidualne zlecenie
- fachowość świadczonych usług


Od początku istnienia firmy postawiliśmy na wysoki poziom świadczonych usług, a największym sukcesem są zadowoleni turyści, którzy korzystają z naszych usług po raz kolejny. Szybko i fachowo pomożemy Państwu wybrać atrakcyjną propozycję spędzenia urlopu.


Galeria Biura
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A., obie z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa, informują, iż są administratorami, każda Spółka w zakresie kierowanego do niej zgłoszenia. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz, wniesienia skargi do Organu Nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez email: IOD@warta.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Warty. Dane inspektora dostępne w zakładce Kontakt. Podanie wszystkich danych oznaczonych symbolem "*" jest konieczne do obsługi zgłoszenia.
stat4u