Mistral

Ubezpieczenia i Turystyka

ul Sarańska 6H
98-200 Sieradz
tel. (43)827-46-40, (43)826-04-44, (43)822-44-88

Ubezpieczenia

Niżej wymienione ubezpieczenia realizujemy w oparciu o podpisane umowy z ubezpieczycielami.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

OC
AC+KR (autocasco + kradzież)
NW (od następstw nieszczęśliwych wypadków
ASSISTANCE (pomoc w wypadkach)
UBEZPIECZENIA PAKIETOWE (OC+AC+KR+NW+ASS)

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:

MIESZKAŃ (ruchomości domowe, lokale o wyodrębnionej własności)
DOMÓW JEDNORODZINNYCH
DOMÓW W BUDOWIE
DOMÓW LETNISKOWYCH

UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE:

SMALL BUSINESS (pakiet dla małych i średnich firm, biur, sklepów)
OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKIEM
UBEZPIECZENIE SZYB I REKLAM

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU:

OC LEKARZY, WETERYNARZY, APTEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH
OC NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH, INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH
OC DORADCÓW PODATKOWYCH
OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
OC ZA PRODUKT
OC CUDZOZIEMCÓW
OC OGÓLNE

UBEZPIECZENIA OSOBOWE:

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ
ASSISTANCE TOURIST

stat4u